Taustatarkastus – avain turvallisempaan päätöksentekoon

Taustatarkastuksista on selkeää hyötyä likimain kaikissa tilanteissa, joissa laaditaan taloudellisia sopimuksia.

Yrittäjällä tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi uuden yhteistyökumppanin valinta tai uuden henkilökunnan rekrytointi, jolloin taustatarkastus on olennaisen tärkeä osa turvallista päätöksentekoa.

Vuokranantajana toimiva yksityishenkilö voi myös tehdä turvallisemman päätöksen, suoritettuaan ensin mahdollisen vuokralaisen taustatarkastuksen.

Kyseessä on siis ennakoiva turvallisuustoimenpide. Tehokkaiden turvallisuustoimenpiteiden lähtökohta on se, että niiden pitää olla suunniteltuja ja niiden pitää olla käytössä jatkuvasti.
Ei palohälytintäkään pidetä päällä ainoastaan silloin kun epäillään tulipalon mahdollisesti syttyvän?