Yritysten taustatarkastuspalvelut

Taustatarkastus – yritysturvallisuuden perusta

Väärän yhteistyökumppanin valinta, tai väärän henkilön rekrytointi, voi olla yritykselle erittäin kallis, tai joskus jopa tuhoisa valinta.

Tilastot osoittavat, että noin joka seitsemäs henkilö antaa vääriä tietoja rekrytoinnin yhteydessä. Taustatarkastus on järkevä ja kustannustehokas investointi, joka osoittaa vastuunkantoa yrityksen ja sen tärkeimpien resurssien, henkilökunnan, osalta. Taustatarkastuksella saatte asianmukaista tietoa ja varmistatte luotettavien kumppanien ja työntekijöiden valinnan.

Taustatarkastuksia voidaan tehdä niin rekrytoitavien henkilöiden kuin yhteistyökumppaneiden osalta! Tarkastamme yleensä mikäli kohteen taustassa on taloudellisia tai juridisia ristiriitoja sekä varmistamme kandidaattien koulutuksen sekä muut taustatiedot.

Luotettavien avainhenkilöiden rekrytoimisella on suuri merkitys yritykselle ja yhteiskunnalle. Monessa tehtävässä yrityksen liikesalaisuudet on voitava luottaa tekijöille ja näissä tilanteissa Gothia Protection Group on luotettava ja hienotunteinen kumppani.

Luotettavien ja lakeja noudattavien yhteistyökumppaneiden valinnalla on erittäin tärkeä merkitys yrityksen julkisuuskuvalle ja on monesti kansainvälisissä toiminnoissa jopa lakisääteinen velvoite.

Taustatarkastus on näissä tilanteissa kustannustehokas turvallisuustoimenpide, tarkastusten hintojen vaihdellessa henkilöiden osalta muutamasta sadasta eurosta, laajempien yritystarkastusten muutamaan tuhanteen euroon. Kustannustasoon vaikuttavat luonnollisesti myös tarkastusten kohdemaat.

Taustatarkastuksen teettäminen ei ole osoitus epäluottamuksesta, päinvastoin se on yrityksen lakisääteisen huolellisuusvelvoitteen täyttämistä!